The Negative Tank Man

De evacuatie van alle Afghanen en buitenlanders die het het land willen verlaten verloopt zo moeizaam en chaotisch dat niet iedereen voor de deadline van 31 augustus Afghanistan kan verlaten. President Biden gaf aan dat er geen uitstel komt. Van zijde van de Taliban is er eveneens geen welwillendheid voor verlenging zoals zij afgelopen maandag te kennen gaven.

In de laatste vijf dagen zullen de Amerikanen alles op alles zetten om hun grote legermaterieel weg te halen uit Afghanistan. Het laat zich aanzien de dat vele wanhopige Afghanen en anderen niet meer hoeven te rekenen op vertrek. Het demissionaire kabinet gaf dinsdag toestemming aan Nederlandse militairen actief de Afghanen, die nauw met de het Nederlandse leger samenwerkten, op te halen in Kabul.

Cartoon: Taliban strijder met Kalashnikov belet drie C17-transportvlietuigen het opstijgen. Vergelijk foto van de ’tankman’ in de omgeving van het plein van de Hemelse Vrede ten tijde van de studentenprotesten in China die bloedig werden neergeslagen.