The League of Extraordinary Chimps

Wat is jouw keuze? Exclusiviteit of inclusiviteit? Moralisme of zelfironie? Vrij naar Banksy.
What is your choice? Exclusivity or inclusivity? Moralism or self-irony? Free to Banksy.