Provinciale besluitvorming versus boerenprotest

Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voerde donderdag 17 oktober crisisoverleg met de provincies over de nieuwe stikstofregels. Directe aanleiding waren de boerenprotesten waardoor een viertal provincies, waaronder Gelderland, hun stikstofregeling opschortten. De provincies gingen uit van een strenger beleid dan de landelijke overheid.

stikstofregels boerenprotest provinciehuis Arnhem Gelderland DenHaag GrantWood LNV D66 CDA CU biodiversiteit cartoon PolitiekePrent