Participatiewet: Wheelchair vs Wheel Clamp

Participatiewet: Wheelchair versus Wheel Clamp.

Vorige week donderdag constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de Participatiewet geen succes is geworden: geen grotere kans op werk voor mensen in de bijstand; de werkkansen voor mensen van de sociale werkplaatsen verslechterden en werk voor jonggehandicapten (Wajongers) is er alleen met een lager inkomen.