‘Paris Climate Agreement Adieu’

The United States of America has officially begun their withdrawal from the 2015 Paris Climate Agreement. Foreign minister Pompeo formally informed the UN on Monday 4 November.

De Verenigde Staten van Amerika zijn officieel begonnen met hun terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo stelde de VN hier, op maandag 4 november, formeel van op de hoogte.