Hospital Al-Shifa

“The healthcare system in Israeli-besieged northern Gaza completely collapsed this weekend. Al-Shifa Hospital, the largest medical facility in Gaza, has been without electricity since Saturday as all fuel for its generators has run out. Providing care to patients This has made it impossible.”
Quote from an article in the Dutch newspaper Trouw dated November 12, 2023.

“Het zorgsysteem in het door Israël belegerde Noord-Gaza is dit weekend volledig ingestort. Het Al-Shifaziekenhuis, de grootste medische voorziening in Gaza, zit sinds zaterdag zonder elektriciteit omdat al het brandstof voor de generatoren op is. Het bieden van zorg aan patiënten is daarmee onmogelijk geworden.”
Citaat uit een artikel van het Nederlandse dageblad Trouw d.d. 12 november 2023.

#cartoon #satire #Gaza #AlShifaHospital #Verkeersbord #TrafficSign #AlShifa #Hospital #ziekenhuis #illustration #illustrator #RedactioneleIllustratie #vector #VectorArt #art #vormgeving #GrafischeVormgeving #Design #HardPapier