Dad’s Digital Army

Op 12 november 2012 lanceerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie een radiospotje waarmee de campagne Alert Online van start ging. De Alert Online campagne omvatte een veelheid aan activiteiten: naast radiospotjes, blogs en tal van interne en externe acties van deelnemende organisaties, was er ook de website www.alertonline.nl. ‘Cybersecurity was een speerpunt van het nieuwe regeerakkoord. “We zien toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cybersecurity”, aldus de minister bij de start van de campagne. Kennis, bewustzijn en gedrag van burgers en medewerkers van bedrijven met betrekking tot het thema cybersecurity laten vaak nog te wensen over, zoals duidelijk werd uit een onderzoek door Motivaction.

In het verlengde van cybersecurity ligt het fenomeen cyberwar. Ook een serieuze bedreiging. Voorheen had bij zulke bedreigingen een organisatie als de BB (Bescherming Bevolking) een belangrijke ondersteunende taak. De BB was een civiele beschermingsorganisatie, in 1952 opgericht om de Nederlandse bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen. In Engeland was tijdens de Tweede Wereldoorlog een enigszins vergelijkbare organisatie actief: de Home Guard (Dad’s Army). Het verband met het heden is dan ook snel gelegd. Het gegeven dat de volgende oorlog meestal tegemoet wordt getreden met strategieën en wapens uit de vorige oorlog, vormt de basis voor mijn illustratie Dad’s Digital Army.

Trouwens… Wie heeft er onlangs nog de wachtwoorden geüpdatet en de nieuwste virussoftware geïnstalleerd? Werk aan de winkel! Maar geniet eerst nog even van de toepasselijke begintune van de comedyserie ‘Dad’s Army’, die de BBC weer herhaalt op de zaterdagavond.

Oorspronkelijke publicatie illustratie ‘Dad’s Digital Army: 24 november 2012