Blue Skies Over Bristol

Zondag 7 juni 2020 werd in Bristol tijdens de demonstraties naar aanleiding van de dood van George Floyd het standbeeld van Edward Colston van de sokkel getrokken en in de rivier geworpen. Colston was gedurende de periode dat hij verbonden was aan de Engelse ‘Royal African Company’ (van 1680 tot 1692) een belangrijke topbestuurder. In de periode dat hij deze rol vervulde werden er door de ‘Royal African Company’ 84.000 mannen, vrouwen en kinderen, die in West-Afrika als slaaf waren verhandeld, per schip getransporteerd naar Amerika en de Caribische eilanden. 19.000 van hen stierven tijdens deze gedwongen scheepsreizen.

De liefdadigheids-projecten in en rond Bristol, waar Colston zich in een latere levensperiode mee bezig hield, geven in het licht van de 84.000 verscheurde en uitgedoofde levens weinig redenen hem te eren met een standbeeld. Waar het standbeeld stond is nu de blauwe lucht te zien.

In oktober 2018 werd er in de vorm van street-art een tijdelijk anti-slavernij kunstproject geëxposeerd op de grond voor de de sokkel van het standbeeld. Lees hierover meer op: www.inspiringcity.com.

Lees meer over Edward Colston in de Engelstalige Wikipedia.

Toegepaste kleur: PANTONE P 109-5