Black Curtain – Taliban in Afghanistan

Na twee weken werd de opmars van de Taliban in Afghanistan zondag 15 augustus afgesloten met de inname van de hoofdstad Kabul. De maandag erop waren chaotische taferelen te zien op het internationale vliegveld waar wanhopige Afghanen massaal met de opstijgende Amerikaanse vliegtuigen meeliepen en zich eraan vast klampten. De Amerikanen gaven met militairen bescherming aan de opstijgende vliegtuigen.

Of deze laatste vluchten alle tienduizenden Afghanen die hebben samengewerkt met de westerse landen die de Amerikaanse missie mede hebben ondersteund valt echter te bezien. De Amerikaanse President Biden en zijn staf hebben zich misrekend in de snelle opmars van de Taliban en de zwakte van het Afghaanse regeringslegering. Een leger dat getalsmatig en wat bewapening betreft de meerdere was van de Taliban.

Ook voor het Afghaans personeel van de Nederlandse Ambassade ziet de situatie er niet rooskleurig uit. Lees hierover in dit NRC-artikel uit de krant van maandag 16 februarI